Categories
COVID-19

Help de zorg door hulp niet uit te stellen als het echt nodig is

Het mag duidelijk zijn COVID-19 is een serieuze uitdaging voor onze samenleving. Niet alleen voor de zorg-professionals maar ook voor iedereen die niet direct betrokken is bij de zorgsector.

Dat alle aandacht gevestigd is op COVID-19 is niet gek, het is een nieuwe dreiging. Mensen zijn bang en een geïnfecteerde persoon kan er zwaar ziek van worden of aan overlijden. Dat je het niet ziet ruikt, voelt of hoort maakt het natuurlijk extra ingewikkeld. Het is dan ook belangrijk dat iedereen snapt wat er van je verwacht wordt en waarom. De maatregelen zijn niet leuk, zeker niet als ze wat langer duren. Mensen hebben behoeftes en dat is begrijpelijk. Maar iedereen moet ook snappen dat wat je doet consequenties heeft, en normaal gesproken hebben acties meestal alleen veel impact op jezelf. Met deze COVID-19 situatie is dat anders, de consequenties zijn niet alleen voor jou, maar raak je besmet zonder dat je het weet en infecteer je iemand anders, dan is er een reële kans dat iemand met een zwakke afweer, of slechte gezondheid dit niet overleefd.

COVID-19 vereist dus zeker onze aandacht. Maar ik vrees wel voor de overige patiëntenzorg. Zorg die niet urgent is wordt zoveel mogelijk beperkt of uitgesteld. Door het uitstellen en beperken van de normale zorg, veronderstel ik dat er minder vroeg signalering en preventie mogelijkheden zijn, en dit slechte gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Zo is er is een daling van spoed eisende hulp patiënten en hartpatiënten blijven massaal weg uit ziekenhuis, cardiologen zijn ongerust, dat is iet om je zorgen om te maken. Door gezondheidsproblemen pas later te behandelen bestaat er kans dat er meer complicaties optreden en zou het zo kunnen zijn dat deze personen langer en meer zorg nodig zullen hebben in de toekomst.

Niet voor niks was er voor deze crisis veel aandacht voor preventie en vroegsignalering. Belangrijk lijkt mij, om ook tijdens deze crisis goede voorlichting te geven over het feit dat serieuze en spoedeisende problemen altijd moeten worden beantwoord en je toch gewoon hulp mag zoeken. De dringende zorg voor niet corona patiënten mag niet uit het oog worden verloren.

Dus pak je verantwoordelijkheid, houd je aan de regels en zorg dat je op tijd hulp zoekt als dit nodig is. Als zorgprofessional, geef goede voorlichting aan je medemens.


Help de zorg, door hulp niet uit te stellen als het echt nodig is.

Arjan Kuijpers

Meer informatie over COVID-19

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid