Categories
Ervaringen & Gedachten

Jong professionals in de gezondheidszorg

Jonge professionals in de gezondheidszorgsector staan voor een groot aantal uitdagingen, ten eerste de werkdruk waardoor er minder tijd is voor begeleiding. Maar ook de toenemende complexiteit van de zorg, waarbij niet alleen van de zorgvragers zelf, maar ook het zorgstelsel met alle wetten en regels, deze worden steeds complexer.

Het is van belang dat je als jong professional goed ondersteund voelt en de tijd krijgt om je te ontwikkelen. Dat wanneer je begint er geen onredelijke verwachtingen geschept worden en je de tijd krijgt om je wegwijs te maken op de afdeling of organisatie waar je bent en je ervaring kan opdoen die je nodig hebt.

Dit zijn tips

Werk diensten in tweetallen (buddy’s), zo kan je elkaar ondersteunen.

Neem een (ervaren) collega op de afdeling als vertrouwenspersoon waar je moeilijke onderwerpen/situaties mee kan bespreken die vragen beantwoord en die met je meedenkt. Vraag hiervoor geplande tijd aan op de afdeling, je verdient het.

Ben je ervan bewust dat iedereen ooit begonnen is, en dingen heeft moeten leren, ben dus niet bang om fouten te maken en fouten toe te geven, hulp te vragen en toe te geven dat je iets nog niet weet.

Communiceer met je collega’s, zeg als je iets spannend vindt of je ergens nog niet in bekwaam voelt.

Houd rekening met je werk/privé balans, dit geldt voor iedereen maar jong professionals durven soms nog niet zo goed voor hun eigen welzijn op te komen.

Vraag om feedback, en wees open voor opbouwende feedback. Afbrekende feedback komt ook voor, daar moet je ook mee leren omgaan, maar neem het jezelf niet kwalijk, dit is een beperking van de ander.

Spreek uit dat je nog een jonge professional bent, zodat je collega’s hieraan herinnerd worden en er rekening mee wordt gehouden. Dit uitspreken is een kracht geen zwakte.

Vergeet niet om ondanks de stressvolle, veeleisende en soms chaotische omgeving plezier te hebben in je werk.

Vergelijk jezelf niet met anderen, goed is goed, het hoeft niet perfect. Iedereen twijfelt wel eens aan zichzelf, en je kunt vast meer dan je denkt.

Als collega

Als collega van een jong professional, heb geduld, vraag naar behoefte en reflecteer regelmatig op het welzijn en stem hierop af, denk eraan dat je ook ooit bent begonnen en hoe dat voelde. Je bereikt meer met een positieve opbouwende houding, dan directe persoonlijke kritiek, dat vindt niemand fijn. Wanneer je als afdeling een goed (leer) klimaat schept zal iedereen ervan profiteren. Geen fouten mogen maken en continue perfectie nastreven schept onrealistische verwachtingen, dat niet alleen voor jonge professionals onhaalbaar is en stressvol, maar zij hebben er wel het meeste last van.

Een versie van deze tekst is gepubliceerd als column in Suus (werknemers blad van stichting Surplus), editie 17, jaargang 2023.

Categories
Kennis

Bejegening als belangrijke factor in succes van behandeling

Of het nu preventief, curatief of palliatief is. Iedereen wil een succesvolle behandeling, zowel patiënten, naasten, dokters, verpleegkundige, andere medici, overheid en zorgverzekeraars. En zo kan het nog wel even doorgaan. Niemand zit te wachten op een behandeling die niet werk. Dat kost tijd, geld, energie. Het doet mogelijk anders wel meer kwaad dan goed.

Als verpleegkundige ondersteun je mensen bij vergroten van de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen door het ondersteunen van mensen in situaties die zij niet op eigen kracht aankunnen.
Denk dan aan lichamelijke functies, mentale functies en beleving, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren of sociaal maatschappelijke participatie.

Het is van belang dat er een goede vertrouwensband is tussen patient en hulpverlener (verpleegkundige). Onderzoek toont aan dat de werk relatie de belangrijkste voorspeller van het therapie resultaat is, ongeacht de achtergrond kenmerken van de patient of de hulpverlener. Een goede relatie is aantoonbaar de belangrijkste therapeutische factor en voorwaarde voor een goed verloop van de behandeling.
Het aangaan van een goede behandeling relatie is belangrijk omdat het bijdraagt aan de effectiviteit van multidisciplinaire behandeling. Het ‘goed’ en ‘veilig’ uitvoeren van taken van de ene discipline is een voorwaarde voor succes van de andere.

“Een passende bejegening is die bejegening die leidt tot een goede werk relatie. Met andere woorden, een passende bejegening is een wijze van reageren op gedrag en uitingen van gevoelens van de patient, zodat deze het gevoel krijgt een bondgenoot te hebben gevonden die samen met hem de strijd aanbindt tegen zijn problemen en hem in staat stelt de behandeling te accepteren en getrouw te volgen” (Bordin, geciteerd in Henselmans 2000).

Als een hulpverleners heb je een goede werk relatie nodig om persoonlijke en onderliggende informatie te verkrijgen van problemen en oorzaken. die nodig kunnen zijn voor een succesvolle behandeling.

Let op vooroordelen en vertrouw op je professioneel en gezond verstand. Zorg ervoor dat je over betrouwbare, juiste en volledige informatie beschikt van een patient, zodat je een compleet beeld hebt van de patient en situatie om dus goed aan te kunnen sluiten bij de patient.

Wanneer een relatie hersteld moet worden dan kan gebruik worden gemaakt van een interventie zoals LEAP: Listen-Empathize-Agree-Partner.

Als laatste, pas op met bejegening want niet passende bejegening schaad het therapie resultaat.
Pijlers voor goede bejegening zijn:
– present zijn;
– hoop & optimisme;
– professionele referentie kaders hanteren op bescheiden en terughoudende wijze;
– aansluitend op eigen verhaal van de patient;
– Stimuleren van de patiënt in zelfredzaamheid, kennis en vergroten van autonomie.

Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op Leerboek psychiaterie voor verpleegkundigen, vierde, herziende druk, (2020. M. Clijsen et al).